תהליך העבודה שלנו

 • שלב מקדים (6 חודשים)
  • הצגת תכנית רעיונית של השכונה לרשות המקומית, לתושבים ו/או לבעלי קרקע אחרים (בעסקה משולבת).
  • הקמת ועדי דיור ודיירים (נציגים).
  • מינוי עורכי דין לתושבים.
  • הסכם חוזי עם התושבים.
  • הסכם חוזי עם הרשות המקומית.

    

 • תכנון אב (עד שנתיים)
  • הקמת צוות הפרויקט.
  • מיפוי קהילתי, מחקר וניתוח מעמיקים של צרכי בעלי העניין (תושבים ו/או בעלי קרקעות/רשות מקומית/קהילות מסביב).
  • בניית תכנית עבודה סטטוטורית ותכנית עסקית.
  • הגשה ואישור של תכנית ייעוד מפורטת.

    

 • תכנון מפורט (1-2 שנים)
  • בניית תכנית קהילתית, חברתית וחינוכית.
  • קידום תכנית מתאר ותכנון עירוני.
  • תרגום צרכי התושבים והרשויות לתוכניות האדריכליות.
  • הגשה ואישור היתרי בנייה.
  • פיתוח פרויקטים חברתיים וקהילתיים.

    

 • יישום וביצוע (3-4 שנים)
  • בנייה בפועל של הבניינים והדירות.
  • יישום התכנית החברתית של הקהילה.

    

 • פיתוח מערכת יחסים לטווח ארוך
  • אירועי המשך ומעורבות קהילתית כדי לקדם ולשפר את התוכנית החברתית של הקהילה.
  • תחזוקה ושיפורים של מבנים.
  • תחזוקה ושיפורים של אזורים משותפים.

בעלי העניין שלנו

אנו מאמינים שפרויקטים מוצלחים בנויים על שותפויות חזקות לכן אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם גורמים שונים, בכל מגזר,  בשיתוף פעולה מלא ומערבים מראש בתהליך את כל בעלי העניין, על מנת ליצור ערך לכולם, במיוחד כאשר מדובר בפרויקטים של התחדשות עירונית.